Társ-suli work shop - 2018. január 3.

2017. december közepén a Sáregresért Közhasznú Egyesület jóvoltából vehettek részt az iskola hetedik és nyolcadik évfolyamos tanulói egy tréningen. A program az EFOP-1.2.1.-15-2016-00226 azonosító számú „Védőháló a családokért” című pályázat keretében valósult meg. A tréning célja az volt, hogy a diákok ismereteket szerezzenek a párválasztás, párkapcsolatok megélése témakörében, képesek legyenek társkapcsolataik tudatosabb kialakítására. Kapjanak képet a korosztályuknak megfelelő viselkedésmódokról, megismerve ennek segítő, gátló tényezőit. Kialakíthassák saját álláspontjukat és véleményt alkossanak, ellen tudjanak állni azoknak a körülményeknek, melyek értékrendszerükkel ellentétesek. Az első órán 25 állítást, kérdést kaptak a gyerekek a párkapcsolat témakörben, amelyekre nagyon nyíltan, őszintén válaszoltak. Határozott véleményük volt a párkapcsolatokról, konfliktusaikat személyesen beszélték meg, türelem és őszinteség jellemezte őket. Elmondták, hogy a szüleik részéről nem mindig ezt tapasztalják. A tanulók többsége, nem szeretné a szülei példáját követni. Az érzések kimutatása megosztotta a társaságot, a lányok inkább kimutatják érzéseiket, mint a fiúk. Női és a férfiszerepek megléte szépen kirajzolódott, különösen a ” kezdeményezés „kapcsán. Egyöntetűen az a véleményük, párkapcsolatban a fiúknak kell kezdeményezni. A második órát a valóság és az illúzió témára építettük. Beszélgettünk arról, mi a valóság és mi nem. A közösségi média mennyire valóságos, az ezen való ismerkedés előnyei és hátrányairól is szó volt. Kiderült, hogy a diákok nagy része nem használja a közösségi portált ismerkedésre. Tisztában vannak azzal, hogy nem azt kapják, amit látnak. A túlzások, a hamisság, a valóság eltakarása, mennyire káros, előbb-utóbb kiderül az igazság. Személyes kontaktot fontosabbnak értékelik. A témához egy játékot kapcsoltunk, montázst kellett készíteniük, ideális nőről, és az ideális férfiról. Zárásképpen megfogalmazták, hogy nagyon jó volt erről a témáról beszélni. Otthon, az iskolában sem beszélnek eleget erről. Ha esetleg otthon kiderül a szerelmi viszony, akkor a gyermek „cikinek” érzi a szülővel beszélni a kapcsolatról. Őszintén reméljük, hogy a program hozzájárul ahhoz, hogy a diákjaink egészséges társas kapcsolatokat tudjanak kialakítani magunknak a jövőben!

Bajer Tiborné - tréner

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét