Nyelvtanfolyam diákoknak - 2018. március 13.

Tisztelt Szülők!

Sárbogárd Város Önkormányzata, illetve konzorciumi partnerként Cece Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be EFOP-3.9.2-16-2017-00002 Új humanizmus - Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében címmel. A pályázat keretében ingyenes idegen nyelv tanfolyamok látogatására nyílik lehetőség a Sárbogárdi Járás településein élő 7-24 éves korosztályú (általános, közép vagy főiskolás korú) tanulók számára!

A lehetőségről tájékoztatást a mellékelt plakáton található elérhetőségeken kaphatnak! Javaslom ragadják meg a lehetőséget, hogy gyermekeik nyelvi kompetenciáit növeljék! A tanfolyamokat a Kodolányi János Főiskola szervezi!

Jelentkezési határidő: 2018. március 25.

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét