Határtalanul előkészítő óra - 2018. május 9.

2018. május 4-én, pénteken került sor a Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának 7. évfolyamos diákjai számára tartandó felkészülésre a Határtalanul! külhoni kirándulás előkészítéseként.

A Cecei Általános Iskola és Alapi tagiskolája az Emberi Erőforrások Minisztériuma HAT-17-01-2017-00269 azonosító számú pályázatán 2.099.500 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Nyergelj-fordulj” A ’48-as huszárok nyomában Erdélyben című programjával.

A Határtalanul pályázat keretében minden évben a kirándulást megelőzi egy-egy óra, melynek során a tanulók a későbbi utazás helyszíneit ismerhetik meg. A két óra alatt betekintést nyerhettek a főbb állomások, úgymint Nagyszalonta, Nagyvárad, Torda, Kolozsvár, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Vajdahunyad, Déva, Arad kulturális, földrajzi és történelmi értékeibe. Fontosnak tartjuk, hogy tagiskolánk nevelőit és tanulóit is meghívjuk erre az eseményre, hogy a diákok a kirándulás előtt már kicsit jobban megismerjék egymást.

A pályázat célja, hogy a Magyarországon élő diákok közelebbről megismerkedjenek a külföldön élő magyar közösségekkel. Ezért is volt fontos, hogy Tornócziné Bondor Csilla kolléganőnk a kulturális, néprajzi, és népművészeti irányzatok bemutatásával egy széleskörű, nemcsak a látnivalókra építkező tudást közvetítsen. Megismerkedhettek a gyerekek az adott terület népviseletével, népdalaival. Király László igazgató úr előadásából megismerkedhettek az úgynevezett Partium (részek) természetföldrajzával, történelmi értékeivel. A kirándulás kiemelt célja, hogy az 1948–49-es szabadságharc állomásait az adott helyszínek vonatkozásában megismerjük.

Igyekszünk megfelelni a ránk váró nehéz feladatnak, így a folytatásban a gyerekek is felkészülnek a helyszínekkel kapcsolatosan, és kiselőadások formájában erősítik az egymástól tanulás módszertanát is.

Ferenczi Roland, szervező

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét