Nyári napközis táborok - 2018. július 4.

Iskolánk kedvezményezettként vesz részt a Dunaújvárosi Tankerületi Központ EFOP-3.3.5-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” elnevezésű kiemelt projekt „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojektjében. Ennek keretében 2018. június 25-29. között lehetőségünk nyílt napközis táborok megszervezésére az első, második és negyedik évfolyamos tanulók részére. A rendezvényeken összesen 66 tanuló vett részt, akik tematikus programok segítségével valósították meg a pályázat céljait az alábbi beszámolók szerint:

1. évfolyam: A fő koncepciónk az alapvető viselkedési szabályok elsajátítása, valamint a tanulás kedvező elfoglaltságként való megélése köré szerveződött. Táborunk meghatározó keretmeséje, Asmát, a hajós kalandjai végigvonultak mind az öt napunkon. A programok sorozatát igyekeztük úgy felépíteni, hogy erre a történetre alapoztunk, és minden apró motívuma megjelent egy-egy napirendi pontunkban. A történet megismerése után a gyerekek lerajzolták, és megformázták, hogy milyennek képzelik el a lakatlan szigetet, illetve milyen menedékhelyet tudnak keresni, ahol biztonságban érzik magukat. Ennek keretében építettük meg cipős dobozokból a menedéket nyújtó barlangunkat. A heti program során a keretmese mellett közösségépítő játékok is helyet kaptak, melyek a gyerekek életkori sajátosságukból adódóan nagymértékben a mozgásra épültek. Egy nap kimozdultunk az iskolából, melynek célja a település környezetében lévő természet adta lehetőségek (közösségépítő, ismeretadó változatos tevékenységek) élményszerű felfedezése. Az utolsó napon az ünneplést helyeztük középpontba. Az ünnepi lakomát a gyerekek maguk készítették el, majd a finomságok elfogyasztása közben felelevenítettük a hét folyamán átélt egyéni, illetve a csoport közös élményeit is.

Kaczné Lajtos Judit és Boros Lilla, táborvezetők

2. évfolyam: Kalandorok, azaz a várak felfedezése! Ezen a héten a váraké volt a főszerep, rengeteg ehhez kapcsolódó témát dolgoztunk fel a diákokkal. Az egy hét alatt megismerkedtünk a Simontornyai Várral, megbeszéltük milyen terekből, épületrészekből épül fel egy vár. Építettünk magunknak egy saját várat, feldíszítettük, kialakítottuk a belső tereit. Külön figyelmet szenteltünk a címerekre, mert ezek a várak idejében különösen fontosak voltak. Megbeszéltünk Cece, Vajta, Sáregres címerét, majd minden tanuló elkészítette a sajátját is, amellyel a várunkat díszítettük. Egy várnak saját zászlója is volt, ezért a táborozók textilre festhettek általuk tervezett zászlót. Nagyon fontosak voltak a várak életében a mesterségek, a régi foglalkozások. Ezeket rejtvényes feladatokkal, kirakóval, előadással dolgoztuk fel. Kiemeltünk a pék a mesterséget, ezért mi magunk is sütöttünk finom pékárut, sajtos kiflit. Természetesen a várakban élő személyek sem maradhattak ki a hétből, így mindenkinek lett saját készítésű koronája, fonalból fonott karkötője és vasalható gyöngyből készült nyaklánca. A várak életében jelentős szerepet töltöttek be a lovagok, ezért mi is megrendeztük a saját a lovagi tornánkat sorversenyek formájában.

Ferencziné Fülöp Cecília és Horváth Ágnes táborvezetők

4. évfolyam: A tábor jellege nomád, kaland volt, a nevünk Modern Honfoglalók. A tábort Sohárné Bali Mária vezette, segítő pedagógus Nagyné Gyánó Gabriella, önkéntes: Bali Péter és Meister Xénia kollégánk volt. A tábor a honfoglalás szellemében telt. Hat törzset választottunk, eredeti ősi magyar nevek felhasználásával (Turán, Turda, Bojta, Bátur, Mordor, Kecsen). A gyerekek sok programhoz használták a rovásírást. A törzsnevük, a csatakiáltásuk kitalálásakor, az éjszakai kincskeresés során is ez volt a fő feladatuk. Napi négyszeri étkezést biztosított a pályázat. A közös reggelik, ebédek segítettek a közösségfejlesztés, a kulturált viselkedés területén. A tábor igazi célja ez volt. Nagyon sokat játszottunk. Ezek elsősorban csapatjátékok voltak. Újdonság volt az Adj király katonát!, a Számháború, a Mocsárjárás, a Lánctalpas akadályverseny. A reggelik után mindig közösen beszéltük meg a nap programját. A hazaindulás előtt pedig értékeléssel, önértékeléssel zártuk a napot.

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét