Tanévnyitó - 2018. szeptember 11.

2018. szeptember 3-án, 8.00 órai kezdettel került sor a Cecei Általános Iskola évnyitó ünnepségére. A 2018-2019-es tanévben továbbra is a Klebelsberg Központ égisze alatt működő Dunaújvárosi Tankerületi Központ biztosítja iskolánk fenntartását. Struktúrájában az elmúlt évhez képest nem történt változás, továbbra is két telephelyen, Cecén és Alapon kezdődik meg az oktatás. A Cecei Tagintézményben 12 tanulócsoportban 216 gyermek kezdi el tanulmányait 19 pedagógus és 6 óraadó tanár irányításával. Az új tanévben folytatódik az elmúlt tanévekben teljessé váló, a Kerettantervben meghatározott óraszámoknak megfelelő oktatási rendszer. Így továbbra is teljes mértékben megvalósul a mindennapos testnevelés, a kötelező hit és erkölcstan oktatás és az egész napos oktatás lehetősége. Iskolánkba Sáregresről 35 tanuló, míg Vajtáról 27 tanuló jár be a fenntartó által továbbra is ingyenesen biztosított iskolabusszal. A jogszabályi előírásoknak köszönhetően iskolánk minden évfolyamon biztosítja az egész napos oktatást, amelyet napközis és tanulószobai csoportok szervezésével oldunk meg. A tehetséggondozás ügyének támogatása érdekében idén is meghirdetésre kerülnek különböző szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások. Többek között lehetőség nyílik rajz, ének, természettudomány, kézilabda, labdarúgás szakkörök látogatására, de a településen működő művészeti alapiskola jóvoltából várjuk a néptánc, modern tánc vagy a balett iránt érdeklődők jelentkezését is. A Sárbogárdi Egyed Mihály Tanuszoda átadásának köszönhetően már a tanév első félévétől megszervezésre kerül a kötelező úszásoktatás, amely a 6. évfolyam tanulóit fogja érinteni. Szintén folytatjuk az együttműködést a dunaújvárosi Violin Művészetoktatási Intézménnyel, amely berkein belül idén is folytatódik a zongoraoktatás iskolánkban. Folytatjuk az elmúlt időszakban már nagy sikernek örvendő iskolagyümölcs és az iskolatej programot is. Intézményünk életében a 2018-2019-es tanévben fontos szerepet kap az a projekt, amely a Széchenyi 2020 program keretében 634,87 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg. A "Cecei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése" (EFOP-4.1.2-17-2017-00076) című projekt célja a köznevelési intézményrendszerben a nevelési-oktatási feladatellátás minőségének biztosítása. A köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsődleges célja, hogy az egész ország területén lehetőleg azonos tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók. Az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, továbbá szaktantermek (nyelvi labor, informatika terem és természettudományos szaktanterem) kialakítására kerül sor. Megtörténik az iskolai könyvtár belső felújítása és a könyvtár használatához szükséges bútorok beszerzése. Az intézményhez tartozó kis tornaterem átalakításával hozunk létre egy olyan helyiséget, amely alkalmassá válik az alapfokú művészetoktatás, illetve a tehetséggondozás feladatainak ellátására. Az új terem alkalmassá válik előadások, rendezvények, koncertek megrendezésére. A mindennapos testneveléshez szükséges terek, közösségi terek kialakítása és eszközökkel való ellátása az intézmény sport programja is indokolja, továbbá a tornateremhez kapcsolódó öltöző helyiségeket, vizesblokkot, orvosi szobát és szertárt magába foglaló kiszolgálóhelyiségeket is szükséges kiépíteni. Az intézmény játszóudvarán szükségessé vált játszóeszközök, utcabútorok beszerzése, így egy színvonalas és biztonságos udvar kialakítás történik meg. A diákok több mint 50%-a kerékpárral közlekedik az intézménybe, ezért szükséges a mai kornak megfelelő, fedett kerékpár tároló kialakítása minimum 120 férőhellyel. Az épület elektromos energia felhasználását a tetőre elhelyezett napelemek telepítésével tesszük környezettudatossá és korszerűbbé. Az intézmény ökoiskolaként működik, amelynek szakmai programjába illeszkedik ez a fejlesztés. Az épületben elavult világítási rendszer és elektromos hálózat működik, szükséges a teljes hálózat cseréje energiatakarékossági illetve a diákok egészségvédelmének szempontjából is.

A projekt megvalósítási időszaka: 2017. október 1. - 2019.november 30.

Az építési munkálatok megkezdése érinteni fogja az előttünk álló tanév szervezését is. Az iskola vezetősége mindent meg fog tenni a majdani kivitelező céggel karöltve, hogy iskolánk mindennapi életét a lehető legkevésbe borítsa fel a beruházás.

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét