Király és királynő koronázás - 2018. október 2.

Király és királynő koronázás a Cecei Általános Iskolában a Mátyás útján témahét keretében

2018. szeptember 27-én, csütörtökön tartották meg a Mátyás király témahét keretében a király, és királynőválasztást. A diákok szavazati alapján Sebestyén Dominika és Nagy István 8. évfolyamos diák szerezték meg a legtöbb támogatást. A koronázás ünnepi keretek között zajlott az iskola udvarán, ahol Király László igazgató úr az alábbiakkal köszöntötte az egybegyűlteket:

„A Jóisten kegyelméből rám ruházott hatalmamnál fogva, a Cecei Általános Iskola alattvalói kívánsága szerint ezennel királlyá koronázlak Nemes és Vitéz Nagy István!

A kitüntető címet viseld tisztességgel és becsülettel! Légy igazságos és kegyes, könyörületes és nagylelkű! Jutalmazd hűséges alattvalóidat bőségesen és büntesd a hűtleneket szigorral!

A Jóisten kegyelméből rám ruházott hatalmamnál fogva, a Cecei Általános Iskola alattvalói kívánsága szerint ezennel királynévá koronázlak Nemes és Kegyelmes Sebestyén Dominika Julianna!

A kitüntető címet viseld tisztességgel és becsülettel! Támogasd és segítsd király urunkat, hogy uralkodása alatt mindvégig igazságos és kegyes, könyörületes és nagylelkű legyen!

Bátorítsd őt, ha jutalmaz és enyhítsd haragját, ha büntet!

Isten éltesse a királyt!

Isten éltesse a királynőt!

Hű alattvalók!

Király urunk és királyné asszonyunk akaratából halljátok feladataitokat a holnapi várva-várt eseményre, a feladatokkal tűzdelt „lábalásra”!

Halljátok feleim, hogy mely szabályokat kell betartanotok:

  • Hordozható távbeszélő berendezéseteket magatokkal hozhatjátok, de elvesztése, vagy elromlása esetén bajotokkal tanáraitokhoz ne forduljatok! Hangos muzsikával ne vonuljatok utatok során!
  • Az utatok során lábatok elé kerülő szemetet és hulladékot zsákba gyűjtsétek és táborhelyre érkezésetek után adjátok át vezéreiteknek!
  • Megfelelő és a célszerű ruházatot öltsetek magatokra!
  • Ételt és italt hozzatok bőséggel, mert a királyi udvar ezt nem biztosítja számotokra!
  • Az akadályok leküzdése során becsülettel és hősiesen küzdjetek, ne hozzatok szégyent királyunkra, királynőnkre és a királyi udvarra!”

Másnap pedig útra keltek az „alattvalók” a témahét zárásaként megvalósuló és a Diáksport Napját is magába foglaló Akadályversenyre!

Szabóné Várady Katalin, igh.

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét