Nagy sikerű témahét - 2018. október 23.

Nagy hagyománya van Cecén az iskolában a projekt oktatásnak és azon belül a témahetek szervezésének. A témahét zárása a programsorozat utolsó napján megrendezésre került családi nap és akadályverseny volt. Az idei évben az országosan meghirdetett Mátyás király emlékévhez csatlakozva híres királyunkra emlékeztek az intézmény diákjai, szülői és pedagógusai.

Az emlékezés mellett több versenyen és megmérettetésen is részt vettek a kicsik és nagyok,, melyek eredményeit az alábbiakban foglaltuk össze:

A 7. és 8. évfolyamosok szövegértés versenyen vettek részt a témahét folyamán, ahol az alábbi tanulók nyújtottak kiváló teljesítményt:

Pajor Lili, Tolnai Vanda, Megyesi Mirtill, Johnson Janet Ramóna 8. a, Nagy István, Szabó Dániel, Galambos László 8.b és Kondor Milán 7. osztályos tanuló

Az 5. és 6. évfolyamosok a Mátyás anyja című költemény szavalásával mérték össze a tudásukat, melynek az eredménye a következő:

I. Takács Janka 5. b
II. Závodszky Emma 6. a
III. Sipos Tamás 6. a
III. Gaál Levente 5. b

A kisebb korosztályok évfolyami szinten rajzversenyben vettek részt, ahol a következő tanulók alkotásai bizonyultak a legszebbnek, a legegyedibbnek:

1. osztály: Kovács Katica, Trázer Luca, Szakál Petra
2. osztály: Suplicz Szabolcs, Demeter Levente, Terbán Krisztina Auróra
3. osztály: Klazer Georgina, Schäffer Lili, Szabó Flóra
4. osztály: Szalai Angelika Amanda, Jóni Elizabet Leila, Gombai Boglárka 4. b

Az aulába kihelyezett és mindenki számára önkéntesen kitölthető Királyi TOTÓ helyes megfejtői a következők voltak:

Nyikos Gábor Balázs 2. osztály, Varga Dorka Réka 4. a, Török Dorina, Závodszky Emma, Varga Janka 6. a, Horváth Gergely, Várady-Szabó László, Somogyi Kornél 6. b, Boris Bálint 8.a

A témahét során király és királynőválasztást is tartottak a cecei iskolában, ahol a végzős diákok közül szavazással választhatta ki a diákközösség a számára legrokonszenvesebb vezetőket az önkéntes jelöltek közül. A témahét királyi párja Nagy István 8. b és Sebestyén Dominika 8. a osztályos tanulók lettek.

Az első és második évfolyamosok pénteken, családi napon vettek részt, ahol a felnőttek és a diákok közösen töltötték el „Mátyás jegyében” ezt a szép napot. Pajzsokat készítettek, sportoltak, a lelkes szülők jóvoltából királyi lakomán vettek részt, valamint szintén a szülők segítségével az iskolában vettek részt akadályversenyen.

Az idősebb korosztály tagjai a témahét mellett a Diáksport Napjához is csatlakoztak, hiszen csapatokat alkotva egy közel 10 km-es túra megtételével, akadályokat leküzdve jutottak el a célállomásig. Minden csapat menetlevéllel, zászlóval, jelvénnyel, csatakiáltással készült, és gyakorolta a természetben való túrázás szabályait, az ÖKO tudatosság jegyében. Természetesen sok sporttal, futással, bajvívással, „mezőfocival”, „túlélő kunyhó” építéssel stb.

A verseny eredményeként a következő helyezésekkel zárult ez a nagyszerű hét:

A 6.-8. évfolyamos korosztályban:

I. Draculák 8. a
II. Aranyszőrű bárányok 8. a
III. Party hollók 8. b

A 3.-5. évfolyamos korosztályban:

I. Aranyszőrű bárányok 5. a
II. Fekete hollók 5. b
III. Aranyszőrű bárányok 4. b

Szeretnénk ezúton is megköszönni a témahét vezetőjének, Tornócziné Bondor Csilla tanárnőnek a témahét szervezését, a sok jó ötletét és a megvalósításban való részvételét!

E mellett nagyon köszönjük a sok segítséget a diákok szüleinek, hozzátartozóinak, akik bármiféle segítséget nyújtottak a témahét lebonyolításában, így is sok élményhez juttatva a gyermekeiket és talán kicsit közelebb hozva minket egymáshoz és Mátyás király korához egyaránt, hiszen az élménypedagógia egyik fontos célja, hogy úgy szerezzünk ismereteket, hogy mindenki jól érezze magát!

Szabóné Várady Katalin, igh.

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét